วิเคราะห์หลักสูตร

วิเคราะห์หลักสูตรวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 เป็นการวิเคราะห์เพื่อให้ครูผู้สอนทราบเกี่ยวกับหลักสูตร มาตรฐาน ตัวชี้วัดต่าง ๆ ที่หลักสูตรต้องการให้นักเรียนได้ทำการเรียนการสอน

 

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s