เกี่ยวกับเรา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนวัดพวงนิมิต จัดทำสื่อมัลติมีเดียเพื่อใช้ในการเรียนการสอนในวิชาภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนของนักเรียน นักเรียนจะได้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น และเป็นการเสริมแรงให้นักเรียนสนใจในการเรียนการสอนในวิชาภาษาไทย นักเรียนจะได้รักษ์ ภูมิใจในภาษาไทย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s